Schæferhundeklubben for Danmark

Kreds 75 Århus N

Ølstedvej 18, Lisbjerg  8200 Århus N

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling 

torsdag den 23-02-2017 kl. 19:30

 

i klubhuset, Ølstedvej 18, Lisbjerg  8200 Aarhus N

 

Dagsordenen:

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af to stemmetællere.

3.     Valg til bestyrelsen:

Formand for 2 år (på valg René Kvistgaard)

Bestyrelsmedlem for 2 år (på valg Else Rasmussen)

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. (på valg Ole Bundgaard og Mark Due Nielsen)

Valg af revisor. (på valg Poul Jensen)

Valg af revisorsuppleant. (på valg Karin Niekrenz)

Valg af 2 repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskab. (Inger Menander og René Kvistgaard deltog i 2016)

4.     Eventuelt.

 

Stemmeberettigede og valgbare er alle klubbens medlemmer med 3 måneders anciennitet, og som ikke er i kontingentrestance, der skal medbringes kvittering for betalt medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark hvis der er betalt i jan – feb.) Ungdomsmedlemmer har dog ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlinger sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 

Bestyrelsen

Kreds 75


Dagsorden kan udprintes her :
   PDF kopi til print


Træningstider:
Onsdag :
Hvalpehold :
18:00 til 18:45,
Lydighedshold :
18:45 til 19:30,
Ipo hold :
18:45 til 19:30,
Træner og Figuranter :
19:30 til 20:00,
Grp. C træning :
20:00 til ca. 22:00

Lørdag :
Sporhold:
Vi mødes kl. 10:00 på parkeringspladsen,
Familie hold :
11:00 til 12:00
Ringtræning :
12:15 til 13:30
Ipo hold :
13:30 til 14:30,

Grp. C træning:
ca: 14:30 til 16:00


-----------------------

Baner er lukket for træning.:

Tirsdag og Onsdag mellem:
08:00 og 15:00
Østjyllands Politi


Schæferhundeklubben forDanmark  Kreds 75  Ølstedvej 18, Lisbjerg 8200 Århus N  tlf: 5115 5557 email: postmaster@kreds75.dk